skip to Main Content

Algemeen

De 2 Gemeenten verwerkt uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Grondslag

De 2 Gemeenten doet beroep op de grondslag vermeldt in art. 6 lid 1 sub b AVG; de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Welke persoonsgegevens

De 2 Gemeenten vraagt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Doeleinde

De 2 Gemeenten doet beroep op de grondslag vermeldt in art. 6 lid 1 sub b AVG; de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Derden

In beginsel worden persoonsgegevens van klanten niet gedeeld met derden. Wanneer De 2 Gemeenten wel persoonsgegevens deelt met derden dient De 2 Gemeenten ervoor te zorgen dat deze gegevens niet misbruikt worden en op deugdelijke wijze verwerkt worden. De 2 Gemeenten heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door derden gewaarborgd door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services. Alle partijen, (IT) faciliteiten en services, waar De 2 Gemeenten gebruik van maakt en die te maken krijgen met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient De 2 Gemeenten zo’n overeenkomst mee te sluiten.

Cookiebeleid

Cookies zijn bestanden die worden gemaakt als je een website bezoekt. Hier staan persoonsgegevens in die gebruikt kunnen worden in een volgend bezoek aan die website. Dit mag niet meer zomaar ongemerkt. Volgens de nieuwe wet:

Mag u geen bezoekers van uw website weren als ze de cookies niet accepteren, moeten bezoekers zelf expliciet toestemming (geen standaard vinkjes) geven voor het plaatsen van cookies. Dit mag pas na het krijgen van de toestemming, deze keuze moet worden bijgehouden en makkelijk aanpasbaar zijn. Ook moet u op de hoogte zijn van de cookies op uw website.

Er zijn drie soorten cookies:

  1. Analytische cookies

Voor het verbeteren van uw website. Deze cookies mogen beperkt gebruikt worden zonder toestemming.

  1. Functionele cookies

Voor het goed functioneren van uw site. Hiervoor is geen toestemming nodig.

  1. Tracking cookies

Deze cookies mogen alleen met expliciete toestemming van de gebruiker.

Bij De 2 Gemeenten zijn twee van de drie vormen van cookies aan de orde. Analytische cookies zorgen ervoor dat de onderneming duidelijkheid in het gebruik van de website door bezoekers kan verwerven. Op grond van deze anonieme gegevens kunnen er aanpassingen gemaakt worden in bijvoorbeeld de lay-out van de website. Het overzicht dat verkregen wordt van het gebruik van de website zal toegepast worden om de website op het gebied van efficiëntie en effectiviteit beter te laten functioneren.

Van functionele cookies wordt gebruik gemaakt door de website beter en gemakkelijker te laten werken. De website van De 2 Gemeenten zal hierdoor makkelijker in gebruik zijn door de consument. Daarnaast vergroot het een eventuele terugkomst van de consument naar de website. De 2 Gemeenten wil als onderneming een zo groot mogelijke omzet draaien. Het gebruik van functionele cookies is zo niet alleen van belang voor een goed werkende website, maar hierdoor ook gewichtig in de verkoop van producten.

Bewaartermijn

De 2 Gemeenten bewaart uw gegevens minimaal één jaar, maar niet langer dan noodzakelijk is voor de overeenkomst. Onder de overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen de klant en het bedrijf mbt reserveringen, feesten en partijen,  etc.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De 2 Gemeenten. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@de2gemeenten.nl onder vermelding van ‘verzoek AVG’ of, indien het een personeelskwestie betreft mag dit aan de direct leidinggevende worden gemaild.

De 2 Gemeenten zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens die benodigd zijn om een overeenkomst tot voldoening te brengen of om een dienst te leveren zijn verplicht en kunnen niet vernietigd worden zonder dat dit effect heeft op de uitvoering van de overeenkomst of dienst. Dit geldt met name voor werknemers die in dienst zijn en overeenkomsten die nog in uitvoering zijn.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop De 2 Gemeenten uw persoonsgegevens verwerkt kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig

Verdere toelichting vindt de potentiele klant/medewerker in de privacyverklaring, die bij het aangaan van een eventuele overeenkomst wordt overhandigd.

Back To Top